ABOUT

Stichting Grande Loge is producent van maatschappelijk geïnspireerde en innovatieve, hedendaagse voorstellingen voor een breed publiek en een broederschap – brozilians – voor jongvolwassenen. Grande Loge biedt ruimte aan makers met een kunstvakopleiding én aan (urban) autodidacten. Het brengt populaire straatcultuur samen met meer klassieke vormen van kunst en cultuur en gebruikt de combinatie en de kracht van eigenheid en scholing om publieksgroepen en culturen te binden

Wat hebben we nog te zoeken in het theater? Vaak veronder- stellen we – projecteren we – als cultuurmakers dat kunst goed is voor de cultuur en ontwikkeling van de – jonge – mens. (En er is voldoende onderzoek gedaan om deze these te onderbouwen). Maar… waarom moet iets goed zijn? Is fout niet veel spannen- der en aanlokkelijker? En dan nog… Wat voegen we als theater- makers toe aan het grote wereldtoneel met spannende real life soaps als de Brexit, Trumps impersonatie van Roi Ubu, Netflix-series als Game of Thrones en games als Fortnite | Battle Royale: Dat is toch Shakespeare anno nu? Welke waarde vertegenwoordigt de ‘georchestreerde theatraliteit’ (het theater) nog ons dagelijks bestaan, wat voor onderwerpen en vormen zijn nodig om de aandacht te trekken en deze ervaring relevant te laten zijn voor hen, de nieuwe doelgroep? Welke ongeschreven regels moeten we veranderen en welke deuren moeten geopend worden?

Als antwoord hierop zijn we in 2018 Grande Loge gestart met een eerste zelfstandige voorstelling (Ma) Pang Pang en een serie performances in Rotterdam, de meest gemengde stad van Nederland met bovendien een grote MBO populatie. We geloven in de kracht, het ritueel en de gezamenlijke experience van theater, maar we missen energie en aansluiting en zien dat andere maatschappelijke en culturele sectoren, zoals sport, social media, film en gaming relevanter zijn voor de nieuwe generaties. Toch willen we vanuit een artistieke gedrevenheid verhalen en tradities door- geven en gelaagdheid toevoegen aan de vele gedaantes van de commerciële en economische waan van de dag en de neoliberale indoctrinatie van de toekomstige generaties. Deze invloeden zijn sterk vertegenwoordigd in een groot deel van ons werkterrein, de zogenaamde urban scene, waar veel beperkende regels en codes heersen, die soms wel wat opschudding en relativering kunnen gebruiken. Theater en fysieke rituelen kunnen hier op een eigen manier een bijdrage aan leveren.

Support

Fonds Podiumkunsten
VSBfonds
Gemeente Rotterdam